Kněžské svěcení v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Milena Davídková 26.června 2019


71683V sobotu 29. června 2019 v 10.00 hodin přijme v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích z rukou biskupa Mons. Jana Baxanta kněžské svěcení jáhen Mgr. Ing. Václav Novák, dosud působící ve farnosti Ústí nad Labem.

Primiční mši svatou bude novokněz slavit v neděli 30. června 2019 ve 14.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mladé Boleslavi.

Srdečně vás na tuto slavnost zveme a do kněžské služby vyprošujeme našemu novému knězi hojnost darů Ducha svatého. 

Pozvánka ke stažení
71681