Kněžské svěcení v Litoměřicích

Jana Michálková 19.června 2015

Kněžské svěcení v LitoměřicíchLitoměřický biskup Jan Baxant vysvětí dva nové kněze. V sobotu 27. června 2015 přijmou z jeho rukou kněžské svěcení jáhni Mgr. Štěpán Smolen a Mgr. Lukáš Hrabánek. Srdečně vás na slavnost zveme.

 

V sobotu 27. června 2015 přijmou v katedrále sv. Štěpána z rukou Mons. Jana Baxanta kněžské svěcení Mgr. Štěpán Smolen, působící jako jáhen ve farnosti Mladá Boleslav, a Mgr. Lukáš Hrabánek, který vykonává jáhenskou službu ve farnosti Jablonec nad Nisou. Slavnost začíná v 10 hodin.

Srdečně zveme věřící k účasti a kněze ke koncelebraci (s sebou albu a bílou štólu).

Prosíme vás o modlitby za novokněze i za ty, kdo se na kněžství připravují.

 

Primiční mše svaté:

Lukáš Hrabánek

Neděle 28. června 2015 v 11 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2

Štěpán Smolen

Neděle 28. června 2015 ve 14 hodin v kostele sv. Víta v Českém Krumlově

 

Přehled primicí v letošním roce: www.primice.cz