Kněžské svěcení v Litoměřicích

Milena Davídková 24.června 2021

141787V sobotu 3. července 2021 v 11 hodin přijme, po odkladu způsobenému pandemií, v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích z rukou biskupa Mons. Jana Baxanta kněžské svěcení jáhen Christopher Cantzen, dosud působící ve farnostech Bohosudov, Duchcov, Osek u Duchcova, Mariánské Radčice a Dlažkovice.

Primiční mši svatou bude novokněz slavit v neděli 4. července 2021 v 10 hodin ve farním kostele Panny Marie Bolestné v Mariánských Radčicích.

Primiční mši svatou ve svém bydlišti v německém Gronau–Epe oslaví novokněz v sobotu 19. září 2021.

Provázejme svěcence svými modlitbami.