Kněžské svěcení Víta Machka

Jana Michálková 29.března 2016

Kněžské svěcení Víta MachkaAktualizováno: Skrze modlitbu a vzkládání rukou diecézního biskupa Mons. Jana Baxanta přijme v sobotu 2. dubna 2016 kněžské svěcení jáhen Vít Machek. Slavnost se koná od 10 hodin v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Jablonci nad Nisou.

 

Vít Machek přijal jáhenské svěcení 10. října 2015, jáhenskou službu vykonává v Liberci a okolních farnostech.

Srdečně vás na tuto slavnost zveme a do kněžské služby vyprošujeme našemu novému knězi hojnost darů Ducha svatého.

 

Primiční mši svatou bude sloužit v neděli 3. dubna 2016 v 15 hodin v kostele sv. Františka z Assisi v Tanvaldu-Šumburku nad Desnou.

 

 

2015-10-10

Jáhenské svěcení Víta Machka 10. října 2015 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Foto: Jana Michálková