Kněžské zvony pro Nepomuk

Jana Michálková 26.ledna 2010

Kněžské zvony pro NepomukFinanční sbírka kněží, z níž mají být pořízeny zvony do kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku (českobudějovická diecéze), vynesla již téměř půl milionu korun. Její organizátoři prosí o podporu a účast ve sbírce katolické kněze z celé České republiky i okolních států.

Interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku, který stojí na místě rodného světcova domu, se koná v Roce kněží, na památku návštěvy papeže Benedikta XVI., u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna v roce 2010. 

Počet zvonů, jejich váha a doba trvání sbírky závisí na štědrosti kněží. Koncem loňského roku byl v pasovské zvonárně Rudolfa Pernera objednán první zvon - Panny Marie, Matky církve a kněží (cena 300 000 Kč). K 15. lednu se do sbírky Kněžské zvony pro Nepomuk zapojilo 84 kněží-dárců, jejich finanční dary dosáhly výše 445 000 Kč. 

„Prosíme i o Vaši podporu a účast ve sbírce a na projektu. Dary je možné převést s uvedením celého Vašeho jména na běžný účet u ČS a.s. 1686362093/0800, VS 2009. Lze je též předat spolupracujícím kněžím, kterými jsou P. Vítězslav Holý, farář a vikář v Nepomuku, P. Jaroslav Konečný, farář a vikář ve Vlašimi, Mons. Václav Fišer, farář a děkan v. v. v Hustopečích u Brna, P. Pavel Kopeček, farář v Podolí u Brna, P. Lubomír Vaďura, farář a místoděkan v Želechovicích nad Dřevnicí, P. Miroslav Hřib, farář v Nezamyslicích na Hané, P. Antonín Hráček, ředitel pastoračního domu Velehrad, St. Martin in Gsies, Italia. Na projektu spolupracují též diecézní kampanologové. Za kněze-dárce se modlí řeholní sestry v Doksanech, Šternberku, Předklášteří u Tišnova, na Velehradě-Stojanově, v Prachaticích a v Praze-Malé Straně u sv. Notburgy. Za kněze-dárce je týdně obětována mše svatá, uvedl P. ICLic. Jan Martin Bejček, OSB, farář v Letonicích a odpovědný koordinátor sbírky.