Kněžský den 17. října 2017

Jana Michálková 12.října 2017

Kněžský den bude probíhat v úterý 17. října 2017 v Diecézním domě kardinála Trochty (Komenského 4) v Litoměřicích.

Program od 10 hodin: modlitba Malé hory, duchovní slovo P. Jeronýma Jurky OFM, přednáška Jany Sieberové s besedou na téma „Smrt je velká ztráta, může být i darem? A spěje naše společnost k uzákonění euthanasie?“ a další informace, bezpečnostní školení statutárů farností, oběd, závěr. 

Na setkání srdečně zveme všechny naše kněze a jáhny.