Kněžský den 19. května 2022 v Litoměřicích

Dominik Faustus 20.května 2022

Ve čtvrtek 19. května 2022 se v Diecézním domě v Litoměřicích konal Kněžský den. Tématem bylo seznámit kněze se závěrečnou diecézní syntézou synodálního procesu za litoměřickou diecézi. Po modlitbě breviáře pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant duchovní slovo týkající se synodálního procesu. Hostem setkání byla členka národního synodálního týmu Hana Pohořalá. O způsobu zpracování diecézních synodálních výstupů pohovořil R.D. Radek Vašinek a pan biskup poděkoval celému týmu, který se zpracování výstupů zhostil. Dále vystoupili zástupci spolku Člověk a Víra, kteří představili tento projekt přinášející fotografie z duchovního dění v naší zemi. Wanda Velinská představila celostátní setkání mládeže, které se bude konat od 9. do 14. srpna 2022 v Hradci Králové. Po těchto vstupech kněží spolu s biskupem provedli reflexi nad textem závěrečné syntézy. Generální vikář Mons. Martin Davídek připomněl, že jsou k dispozici plakátky k Noci kostelů (letos se přihlásilo rekordních více jak 230 sakrálních objektů) a poprosil kněze, aby zasílali kanonické mise pro katechety co nejdříve, aby se opět mohlo po prázdninách obnovit vyučování náboženství, které bylo velmi obtížné v časech pandemie. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru.

Čtvrtek 19. května 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus