Kněžský den 2. října 2018

Jakub Myšička 28.září 2018

42689Setkání kněží a jáhnů působících v litoměřické diecézi se bude konat v úterý 2. října 2018 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

Program od 10.00 hodin: modlitba Malé hory v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, duchovní slovo, teologická přednáška PhDr. Radka Tichého, Ph.D. et S.L.D., zakončení společným obědem.

Všichni jsou srdečně zváni.