Kněžský den 25. května 2023 v Litoměřicích

Dominik Faustus 26.května 2023

Ve čtvrtek 25. května 2023 se od 10 hodin v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty konal Kněžský den. Setkání kněží zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant modlitbou uprostřed dne z Denní modlitby církve a po ní měl promluvu ke kněžím. Po krátké přestávce pronesl R.D. Michal Podzimek jakožto vysokoškolský pedagog na liberecké pedagogické fakultě přednášku o vyučování náboženství na školách. R.D. Pavel Morávek představil Papežská misijní díla a jejich aktuální aktivity v litoměřické diecézi a R.D. Jiří Smolek vedoucí center mládeže litoměřické diecéze spolu s Bc. Wandou Velinskou promluvili o Světových dnech mládeže v Lisabonu v roce 2023, kde se s mladými křesťany setká papež František. Po jednotlivých výstupech vždy proběhla diskuse k danému tématu. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru. Kněží se pak, povzbuzeni slovem biskupa i posilněni na těle a na duchu, vrátili do svých farností či řeholních komunit.

Čtvrtek 25. května 2023, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus, Martin Davídek