Kněžský den 6. října 2022

Dominik Faustus 7.října 2022

Ve čtvrtek 6. října 2022 se od 10 hodin konal v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích Kněžský den. Setkání začalo Denní modlitbou církve v kapli Nejsvětějšího srdce Páně, po které pronesl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant duchovní slovo pro přítomné kněze. Po krátké přestávce následovala prezentace výsledků hospodaření litoměřického biskupství, kterou provedl Ing. Miloš Kuba. Poté vystoupil zástupce společnosti Swiss Life Select regionální ředitel Martin Slapnička, který seznámil přítomné kněze s prací této společnosti v oblasti poradenství. Po něm Ing. Ludmila Sedláčková, vedoucí ekonomického odboru litoměřického biskupství, upřesnila povinnost farností mít zřízené datové schránky a vysvětila některé nové provozní záležitosti. Generální vikář Mons. Martin Davídek pak moderoval diskusi nad ekonomickými záležitostmi diecéze. Setkání zakončil ve 13 hodin litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poděkováním kněžím a modlitbou Anděl Páně. Kněžský den byl zakončen společným obědem v restauraci Biskupský pivovar.

Čtvrtek 6. října 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus