Kněžský den v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích

Milena Davídková 16.května 2018

V úterý 15. května 2018 se konal v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty Kněžský den. Kněží se nejprve v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, po úvodních slovech biskupa, pomodlili modlitbu uprostřed dne. Poté pronesl duchovní slovo jáhen Bc. Michal Olekšák. V přednáškové části programu vystoupili tři hosté. Nejprve jako host představil projekt Cesta 121 bývalý šéfredaktor Katolického týdeníku Mgr. Antonín Randa. Dále promluvila o domácí hospicové péči Jana Sieberová z Domácího hospice Duha a nakonec vystoupil zástupce kancléře litoměřického biskupství Mgr. Martin Barus, který jako diecézní koordinátor GDPR provedl základní instruktáž v oblasti ochrany osobních údajů relevantních v duchovní správě. Kněžský den byl zakončen obědem. 

15. května 2018, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus