Kněžský den v Litoměřicích

Jana Michálková 15.května 2012

Kněžský den v LitoměřicíchLitoměřický biskup Jan Baxant se ve středu 9. května 2012 setkal s kněžími a jáhny působícími v litoměřické diecézi. Setkání probíhalo v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích, jeho hlavním hostem byl Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, který zde hovořil na téma připravovaného majetkového narovnání mezi státem a církvemi.

 

 

Kardinál Duka poukázal na to, že majetkové narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi, respektive částečné majetkové narovnání vztahů mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi je proces, který je součástí našeho navracení se k právnímu a demokratickému státu. Zákon, jehož návrh schválila vláda začátkem letošního roku, má docílit toho, aby byly státem legitimizovány násilné zábory majetku provedené po únoru 1948. A cílem majetkového vyrovnání je i ukončení financování církví státem.

„Není to zákon, který by vyrůstal v nějakém církevním zájmu, ale je to zákon, který má nastolit právní systém a do jisté míry také vytvořit právní jistotu držitelů toho, co je obecně nazýváno církevním majetkem. Neznamená to, že stát někomu něco daruje, ale stát chce tímto způsobem vyřešit problematiku financování církví a náboženských společností ze státního rozpočtu, řekl kardinál Duka. V souvislosti s otázkou legitimity navrácení církevního majetku řekl, že podle ústavního soudu má církev tento majetek vlastnit, může ho spravovat a může ho od státu vyžádat.

Uvedl mimo jiné, že stát financuje církve v hodnotě tři promile státního rozpočtu ročně. „Roční rozpočet katolické církve je srovnatelný s rozpočtem Národního divadla, které dostává státní dotace. Rozpočet katolické církve, do které patří na základě pokřtění 3,7 milionu obyvatel této země a která v této zemi spravuje 12 tisíc historických objektů, jež v rámci turistického ruchu přinášejí do státní pokladny miliardy korun ročně, je zhruba tak velký jako roční rozpočet lepšího prvoligového fotbalového či hokejového klubu, ilustroval na těchto příkladech.

V následné diskuzi odpovídal na dotazy kněží, které rovněž upozornil na to, že v nejbližších měsících bude vypracována - dá se říci - „kuchařka, jež bude obsahovat praktické rady a pokyny jak pro biskupství, tak pro jednotlivé farnosti.

Po společném obědě a před odjezdem z Litoměřic navštívil kardinál Dominik Duka za doprovodu generálního vikáře P. Stanislava Přibyla biskupskou kurii, kde se setkal a pozdravil se zaměstnanci úřadu.

 

Částečné majetkové narovnání vztahů s církvemi - otázky a odpovědi.pdf

Prohlášení k návrhu zákona majetkoprávním vypořádání mezi státem.pdf

 

Kněžský

Foto Evžen Policer