Kněžský den v Litoměřicích 23. září 2021

Dominik Faustus 24.září 2021

Ve čtvrtek 23. září 2021 se v Diecézním domě kard. Trochty v Litoměřicích od 10 hodin konal Kněžský den. Setkání kněží litoměřické diecéze zahájil v kapli Nejsvětějšího Srdce Páně biskup Mons. Jan Baxant. Kněží se pomodlili modlitbu uprostřed dne z Denní modlitby církve a poté biskup pronesl pastorační řeč, která se sestávala z pěti témat. Po krátké přestávce následovala v sále přednáška a beseda na téma pastorace osob ve výkonu trestu, při které dosavadní kaplanka Vězeňské duchovní služby paní Květoslava Jakubalová představila svého nástupce. Následovalo vystoupení nového diecézního ředitele Papežských misijních děl R.D. Pavla Morávka a představení Wandy Jadwigy Velinské, která začala pracovat na Diecézním centru mládeže pod vedením R.D. Jiřího Smolka. P. Ladislav Nádvorník SBD promluvil o Škole křesťanského života a evangelizace Marie z Nazaretu, Matky církve. Poté promluvil Mgr. Martin Barus, který je litoměřickém biskupství odpovědný za GDPR, o nových osobních emailových adresách, které se zavádějí pro všechny zaměstnance biskupství litoměřického. V závěru programu byl představen nový diecézní mzdový účetní pan Vladimír Kopřiva. Po diskusi na aktuální témata zakončil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant setkání společnou modlitbou a požehnal oběd, který pro přítomné kněze i hosty připravila restaurace Biskupský pivovar.

Čtvrtek 23. září 2021, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek