Kněžský den v Litoměřicích v říjnu 2019

Dominik Faustus 9.října 2019
V úterý 8. října 2019 se od 10 hodin konal v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty Kněžský den. Program byl zahájen v kapli DDKT, kdy kněží poblahopřáli svému biskupu Mons. Janu Baxantovi k narozeninám. Následovala modlitba uprostřed dne a poté biskup pronesl ke kněžím řeč. Po přestávce program pokračoval přednáškou R.D. Štěpána Fabera na téma: "Práce nemocničního kaplana - rozdíl mezi službou trvalého jáhna a kněze ve službě nemocným”, po níž následovala diskuse. Po 12. hodině proběhlo školení bezpečnosti práce a Kněžský den byl zakončen v restauraci Biskupský pivovar, která se nachází v Litoměřicích v DDKT na Komenského ulici č. 4.


Diecézní dům kardinála Trochty, 8. října 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus