Kněžský formační den v Litoměřicích

Dominik Faustus 19.června 2019
V úterý 18. června 2019 se od 10 hodin konal v Litoměřicích v Diecézním domě kardinála Trochty formační den pro kněze. Formační den byl zahájen mší svatou v zrekonstruované kapli Nejsvětějšího Srdce Páně, která se nachází v místě. Mši svaté předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši svaté a krátkém bratrském setkání se konala přednáška, kterou pronesl Mons. Michael Slavík, Th.D. V přednášce reflektující současné podmínky v nichž kněží působí, povzbudil přítomné k další práci pro Boží království v nelehké době. Formační den byl zakončen obědem v Biskupském pivovaru.


Diecézní dům kardinála Trochty, 18. června 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus