Kniha 100 let ruprechtického kostela

Marie Koscelníková 17.září 2010

Kniha 100 let ruprechtického kostela Výpravná publikace, sepsaná jako stoletá kronika, vyjde v den oslav výročí vysvěcení kostela sv. Antonína Paduánského v Liberci – Ruprechticích 19. září 2010. V 9.00 hodin zde bude slavnostní mše svatá při příležitosti oslav 100. výročí posvěcení tohoto kostela.

 

Jde o zcela originální, výpravný a navíc čtivý dokument, jež zobrazuje sto let života ruprechtické farnosti, která zahrnovala i obec Kateřinky. Život německých a českých obyvatel v těchto tehdy samostatných malých horských pohraničních obcích u Liberce býval velmi tvrdý a kostel, tyčící se nad Ruprechticemi, byl pro mnohé nadějí a spásou, ale pro jiné  naopak trnem v oku.

Kniha je rozdělena do čtyř částí:

1. část „Stavba farního kostela

2. část „Kronika faráře Josefa R. Jahna, které se týkají období od roku 1908, kdy bylo o výstavbě kostela rozhodnuto až do roku 1945, kdy zdejší německý farář a kronikář Josef R. Jahn zemřel. Tyto části jsou překladem jeho zachovalé německé kroniky a popisují život v Ruprechticích a Kateřinkách, značně poznamenaný dvěma světovými válkami a světovou hospodářskou krizí.

3. část „Likvidace farního kostela za socialismu dokládá pohnuté období let 1946 až 1989, kdy bylo usilováno o zrušení kostela či jeho přestavbu na jiné zařízení, kdy budova chátrala a farnost zanikla.

4. „Obnova farního kostela i života farnosti v letech 1989-2010 je neuvěřitelným důkazem toho, jak v opuštěném a zchátralém kostele bez farníků začal ve velmi krátké době proudit znovu život a jak rychle s ním ožil i kostel, který díky obětavé pomoci dobrých lidí a na přímluvu sv. Antonína s pomocí Boží znovu slouží účelu, pro který ho naši předkové s nesmírnými oběťmi vystavěli. Dnes je centrem bohatého farního života věřících a to nejen ruprechtických a kateřinských, ale i „přespolních.

Texty kroniky jsou doplněny fotografiemi a dokumenty a mnohé z nich jsou publikovány poprvé. Kniha je vázaná, ve formátu 165 × 220 mm, její třetinu tvoří dobové černobílé a barevné fotografie na křídovém papíře. Vydává ji Římskokatolická farnost sv. Antonína v Liberci-Ruprechticích v nezištné spolupráci s věřícími, přáteli farnosti, Spolkem ruprechtických sousedů a nakladatelstvím Dialog.