Kolaudace vzácných renesančních varhan v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 19.listopadu 2010

kolaudace renesančních varhan (pravděpodobně z roku 1627) zapůjčených z kostela v Doksech, 18. listopad 2010, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice