Komunitní dům sv. Dismase má pomoci lidem po výkonu trestu

Jana Michálková 23.září 2016

Komunitní dům sv. Dismase má pomoci lidem po výkonu trestuVe Stráži pod Ralskem byl v úterý 20. září 2016 slavnostně otevřen Komunitní dům sv. Dismase. Šanci na nový start do života tu najdou lidé propuštění po výkonu trestu odnětí svobody.

Komunitní dům sv. Dismase ve Stráži pod Ralskem je určen lidem se sociálním znevýhodněním, propuštěným po výkonu trestu odnětí svobody. Je projektem Biskupství litoměřického a Oblastní charity Česká Kamenice. Biskupství objekt zakoupilo z finanční náhrady za nevydaný majetek podle zákona o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi, Oblastní charita Česká Kamenice je provozovatelem zařízení. Cílem projektu je dát lidem, kteří prošli věznicí, šanci uplatnit se v životě.

„Největším problémem je přechod odsouzených do běžného života po výstupu z výkonu trestu a nejrizikovějšími jsou pro ně první dny a měsíce života na svobodě. Ubytování, práce a vhodné výchovné prostředí jsou to, co propuštění potřebují především, zdůrazňuje vězeňský kaplan Luděk Téra, koordinátor projektu.

Objekt byl slavnostně otevřen za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, který jej požehnal, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, vybraných starostů a ředitelů věznic, zástupců generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, vězeňských kaplanů, vedení Probační a mediační služby z České Lípy, Mostu, Ústí nad Labem, Chomutova, Liberce a řady dalších hostů v úterý 20. září.

Komunitní dům nabízí sociální poradenství, dluhové poradenství, pracovní poradenství, podporu a pomoc při zvládání finančního hospodaření, prevenci předluženosti, duchovní formaci klientů, upevnění a rozvoj jejich duchovního života, v případě zájmu rodinné, či párové poradenství, monitoring závislostního chování klienta, prevenci k návratu užívání drog či alkoholu.

Nese jméno sv. Dismase, patrona napravených vězňů. Jeho kapacita je 14 míst. Od jara letošního roku, kdy tu byl zahájen prozatímní provoz, jím prošlo sedm lidí, z toho tu v současné době bydlí čtyři klienti. Jedná se a do budoucna se bude jednat o lidi doporučené vězeňskými kaplany z různých věznic v České republice. Duchovní péči zde budou vykovávat kněží katolické církve i ostatních církví.

Webové stránky OCH Česká Kamenice: www.charita-ceska-kamenice.cz

Na snímku biskup Jan Baxant a hejtman Libereckého kraje Martin Půta přestřihávají pásku při slavnostním otevření Komunitního domu sv. Dismase. Foto: Barbora Kecková / OCH Česká Kamenice