Koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka v Bohosudově

Dominik Faustus 21.července 2023

Ve čtvrtek 20. července 2023 od 18 hodin proběhl v bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné koncert kytarového virtuosa světového formátu Štěpána Raka. Návštěvníky koncertu přivítala předsedkyně Spolku pro záchranu bohosudovských varhan paní Lenka Doubková.

V úvodním slově Mgr. Jiří Breu představil silný životní příběh Štěpána Raka narozeného 8. srpna 1945 v Praze. Biologická maminka Štěpána Raka paní Vasilina Slivková pocházela z Ukrajiny. V období stalinismu byla tři roky uvězněna v Gulagu a poté coby zdravotnice v armádním pluku gen. Svobody prošla frontou až z Buzuluku. Když se jí v pak v Praze narodil syn odešla jako zdravotnice právě do Bohosudova, kde ošetřovala raněné vojáky v lazaretu. 14. března 1946 odjela navštívit své příbuzné na Ukrajinu. Když tam dorazili, Stalin nechal neprodyšně uzavřít hranici se Sovětským svazem a do Čech už se nemohla vrátit. Malého Štěpána, který zůstal v Československu pak adoptovala rodina Rakových. Vasilina Slivková pak svého syna již nikdy nespatřila. Po Sametové revoluci se v Kyjevě Štěpán Rak setkal se svým biologickým bratrem a sestrou, kteří se paní Slivkové narodili později. Protože nejranější období života prožil Štěpán Rak se svou biologickou matkou v Bohosudově, měla pro něho tato návštěva mimořádný osobní význam. 

Po tomto silném příběhu generální vikář Mons. Martin Davídek popřál návštěvníkům koncertu i Štěpánu Rakovi, aby strunný nástroj v rukách mistra rozechvěla jejich srdce směrem k Bohu. Během koncertu mistr Rak připomněl svého přítele, ochrnulého herce Alfréda Strejčka, jemuž věnoval několik skladeb a také jednu skladbu věnoval přímo bohosudovským varhanám. 

V závěru koncertu paní Lenka Doubková předala Štěpánu Rakovi certifikát, že se stal adoptivním „rodičem“ jedné z píšťal bohosudovských varhan, konkrétně tónu A. Koncert finančně podpořilo také město Krupka, jehož starosta Jan Kuzma také usedl při koncertu v lavici bohosudovské baziliky. 

Kéž se oprava bohosudovských varhan dále daří a pan Štěpán Rak dál může rozdávat ze svých darů od Pána Boha posluchačům i přátelům.

 

 

Čtvrtek 20. července 2023, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov 

Foto: Dominik Faustus