Koncert pro potěchu srdcí v Lounech

Dominik Faustus 18.listopadu 2022

V sobotu 12. listopadu 2022 se v lounském chrámu sv. Mikuláše uskutečnil "Koncert pro potěchu srdcí všech". Eliška Minářová (soprán), Šimon Minář (tenor), Přemysl Kšica (varhany) a Josef Hroch (varhany a zpěv - baryton) přednesli skladby J.S.Bacha, Antonína Dvořáka, Suny Linka, Roberta Schumanna, A.L. Webera, Vincenza Belliniho, W.A.Mozarta, Camille Saint Saense a dalších. Hudebníci rovněž svým vystoupením popřáli panu arciděkanovi Werneru Horákovi k životnímu výročí.

Sobota 12. listopadu 2022, kostel sv. Mikuláše, Louny

Foto: Jiří Vopálenský