Koncert pro záchranu bohosudovských varhan

Dominik Faustus 30.května 2022

V pátek 27. května 2022 se od 18 hodin konal v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově koncert pro záchranu bohosudovských varhan. Vystoupila při něm sopranistka Eliška Weissová a bohosudovský sbor pod vedením sbormistra Miloše Boka. Koncert se konal ve spolupráci se Spolkem pro záchranu bohosudovských varhan (https://varhanybohosudov.cz/), Římskokatolické farnosti Bohosudov a za finanční podpory Miloslavy a Tomáše Dvořákových a Jaroslava Pallase. Koncert uvedl jáhen Mgr. Jiří Breu, duchovní slovo pak pronesl generální vikář Mons. Martin Davídek. Koncert se konal v rámci 57. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. Záštitu na ním převzal ministr kultury Mgr. Martin Baxa, primátor Statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza a hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Pátek 27. května 2022, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: archiv farnosti