Kondolence biskupa Jana Baxanta

Jana Michálková 12.dubna 2010

Kondolence biskupa Jana BaxantaKondolence litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta k úmrtí polského prezidenta a jeho delegace při leteckém neštěstí u Smolenska (Rusko), které se stalo v sobotu 10. dubna 2010.

„Nejen proto, že v naší diecézi působí celá řada polských kněží, ale i v jistotě, že historicky a křesťansky jsme my, Češi s Poláky, bratři, bolestně se nás všech dotýká neštěstí, které postihlo celý polský národ... Vím, že v této smutné chvíli jsou všichni Poláci pozůstalými. Vyjadřuji jim upřímnou soustrast s ujištěním, že my, Češi, truchlíme s nimi. Modlím se však, abychom všichni byli povzbuzeni Božím slovem v přesvědčení, že těm, kteří milují Boha, všechno, tedy i rány a těžká utrpení, napomáhá k dobrému. V sobotu 17. dubna t. r. v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích při mši sv. v 18.00 hodin spolu s ostatními diecezány, kněžími i Božím lidem, vzpomenu na ty, kdo zahynuli, i na jejich blízké. Vyzývám k modlitební křesťanské solidaritě za celé Polsko a na sobotní bohoslužbu upřímně každého zvu.

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický