Kondolence polskému velvyslanci

Jana Michálková 4.března 2012

Kondolence polskému velvyslanciMons. Jan Baxant, biskup litoměřický, zaslal v souvislosti s železničním neštěstím polskému velvyslanci v ČR Janu Pastwovi list následujícího znění:

 

 

 

 

Excelence,
vážený pane velvyslanče,

viděli jsme se naposledy při večeři na velvyslanectví Rakouska 7.února t.r. Dnes se dovídám o velkém železničním neštěstí ve Vaší polské vlasti. Jsem plný zármutku a chci Vám vyjádřit upřímnou soustrast a svou účast v bolesti Vašich rodáků. Ujišťuji Vás, všechny obyvatele Polska, svými modlitbami a duchovní podporou za zahynulé i zraněné a jejich blízké.


V úctě

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický