Konference k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

Milena Davídková 17.května 2018

Ve středu 16. května 2018 se na gotickém hradě v Litoměřicích na Tyršově náměstí uskutečnila Konference „Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“. Organizátory konference byli: doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UJEP; prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. z Historického ústavu AV ČR a Výzkumného centra historické geografie; a také RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. ze Zeměměřičského úřadu. Organizátorům pak pomáhali jejich spolupracovníci s již zmíněných institucí. Konference se kromě řady zástupců vědeckého světa i odborné veřejnosti zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, jeho generální vikář Mons. Martin Davídek a archivář litoměřického biskupství Mgr. Martin Barus.

16. května 2018, sál gotického hradu, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus