Konference na téma „Etika v ošetřovatelství“ v Teplicích

Jana Michálková 16.října 2017

Na konferenci se sejde téměř 150 účastníků z celé České republiky. V průběhu dvou dní zazní přednášky z úst doktora Zdeňka Kalvacha, řádové setry Leony, doktorky Magdaleny Weberové, biskupa Pavla Posáda a mnoha dalších. Všemi přednáškami se bude prolínat téma etiky v ošetřovatelství.

„Uvědomujeme si důležitost etického přístupu v rámci všech zdravotních služeb a také to, že právě etika v dnešním zdravotnictví často chybí, proto jsme zvolili pro konferenci toto téma,“ říká Růžena Kavková, ředitelka Diecézní charity Litoměřice.

Konferenci pořádá Diecézní charita Litoměřice s Charitou Česká republika pod záštitou Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, a Jaroslava Kubery, primátora města Teplice.

Pozvánka

Program konference 

Text a foto: Edith Vlčková, Diecézní charita Litoměřice