Konference o nové evangelizaci – formace k evangelizaci

www.evangelizace.cz 7.listopadu 2012

Konference o nové evangelizaci – formace k evangelizaciKomunity a skupiny shromážděné kolem portálu evangelizace.cz připravují po roce opět Konferenci o nové evangelizaci, tentokrát na téma Formace k evangelizaci. Akce se bude konat v klášteře Komunity Chemin Neuf v Tuchoměřicích u Prahy ve dnech 3. - 4. prosince 2012. Setkání je příležitostí pro předání dosavadních zkušeností, ale i pro hledání nových cest, jak naplnit poslání církve hlásat evangelium. Záštitu nad konferencí převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

 

Program zahrnuje široké pole témat od teologických kořenů evangelizace po praktické aspekty doprovázení křesťanů na cestě k převzetí odpovědnosti za hlásání víry v dnešním světě. Přednášky budou doplněny o společnou reflexi v pracovních skupinách.

Konference je určena pro pastorační pracovníky, ale i pro všechny křesťany, kterým otázky evangelizace nejsou lhostejné. Přihlásit se lze emailem na adresu konference@evangelizace.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách www.evangelizace.cz, kde jsou zveřejňovány i další informace.

Pozvání na akci přijal pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, který se konference zúčastní v úterý 4. prosince od 14.00 hodin.


Z programu Konference o nové evangelizaci

Tématem letošní konference je Formace k evangelizaci.
Tomuto tématu se budou věnovat ryze praktické i teologické příspěvky.
Prostor bude i pro skupinovou práci a dílny, ve kterých si účastníci budou moci vzájemně předat své zkušenosti.
V rámci konference účastníkům poreferuje Mons. Jan Baxant o biskupské synodě, věnované tématu evangelizace.