Konference o sakrálních památkách

Kristýna Solničková 5.prosince 2013

Konference o sakrálních památkáchAktualizováno: Ve středu 4. prosince 2013 proběhla v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě konference o sakrálních památkách. Konference byla pořádána v rámci projektu THETRIS, jehož cílem je zvýšit atraktivitu církevních památek pro místní komunity.

 

V dopolední části programu představila projekt THETRIS Zsófia Münnich, zástupkyně vedoucího partnera z Maďarska. Následoval příspěvek Martiny Linzer z Diecéze Graz-Seckau, která pohovořila o tom, jakým způsobem se snaží oslovit mladou generaci a zvýšit její zájem o sakrální památky prostřednictvím IT technologií. Seznámila přítomné s aplikací pro mobilní telefony „Kirche unterwegs a dále například s dokončovanou hrou pro mobilní telefony. Posledním příspěvkem dopoledního programu byl příklad oživené památky z litoměřické diecéze. Loretu Rumburk všem přítomným přiblížila Klára Mágrová, projektová manažerka rumburské farnosti.

Odpolední část konference zahájil Jakub Děd příspěvkem, ve kterém prezentoval projekt „Pro život kostelů Broumovska. Jeho cílem je postupné trvalé oživení celkem devíti barokních venkovských kostelních staveb.  Filip Šimonovský, duchovní evangelického sboru v Rumburku, podal „Zprávu o evangelickém kostele v Rumburku. Žije!. Ve své prezentaci přítomné seznámil s historií kostela, aktivitami, které zde zásluhou mnoha nadšených lidí probíhají a také s čajovnou „Domeček Na Kopečku, která vznikla v přístavku u kostela. Předposledním hostem byla Anna Goral z Polska, která představila projekty, jež hrají důležitou roli ve vztahu mezi církevním kulturním dědictvím a místní komunitou - O Lipnicką Palmę a festival Muzyka Zaklęta w Drewnie. Jako poslední vystoupila Kristýna Solničková s příspěvkem „Kostel, místo setkávání prezentujícím některé projekty probíhající na území litoměřické diecéze. První část byla věnována projektu, který již překročil hranice několika států - Noc kostelů, druhá seznámila hosty s celorepublikovým projektem Křesťanské Vánoce a ve třetí části byl představen projekt spuštěný v letošním roce Za varhanami kostelů litoměřické diecéze.

Všichni přítomní si z konference jistě odnesli mnoho nových informací a inspiraci či motivaci pro svou další činnost.

Projekt THETRIS je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Více se o projektu dozvíte na www.thetris.eu.

 

Oficiální tisková zpráva ke stažení: TZ_Konference_THETRIS.pdf