Konference Sakrální památky 2011

Kristýna Solničková 24.října 2011

Konference Sakrální památky 2011Ve čtvrtek 20. října 2011 proběhla v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě konference na téma „Sakrální památky 2011“. Pořadatelem konference, zaměřené především na péči a zhodnocení sakrálních památek s důrazem na jejich využití v cestovním ruchu, byla obecně prospěšná společnost České Švýcarsko.

 

Konference, pořádané v rámci projektu „Listen to the Voice of Villages, se zúčastnilo na čtyřicet účastníků. Dopolední program zahrnoval vystoupení několika přednášejících, kteří postupně představili například projekty Magni - Cesty s příběhem, Obnovu sakrálních památek v Českém Švýcarsku atd. V odpoledních hodinách se účastníci rozdělili do dvou pracovních skupin, z nichž jedna se věnovala tématu Novinky na poli marketingu sakrálních památek a druhá Příkladům dobré praxe v církevní turistice.

V pátek 21. října 2011 byla pro všechny zájemce připravena postkonferenční exkurze „Křížové cesty Šluknovska, kterou odborným výkladem doprovodila Mgr. Klára Mágrová. Křížové cesty na území Šluknovska jsou co do počtu ojedinělým fenoménem české krajiny. Účastníci exkurze měli možnost navštívit šest ze čtrnácti křížových cest, a to v Krásné Lípě, Vilémově, Šluknově, Starých Křečanech, Rumburku a Varnsdorfu. Více informací o křížových cestách naleznete na www.rumburk.farnost.cz.