Kontrolní den v klášteře 14 svatých pomocníků v Kadani

Milena Davídková 2.listopadu 2017

V úterý 31. října 2017 proběhl další kontrolní den ve františkánském klášteře Čtrnácti svatých pomocníků v Kadani, kterého se zúčastnil za litoměřické biskupství také generální vikář Mons. Martin Davídek, vedoucí odboru správy nemovitého majetku Luboš Kysilka, vedoucí odboru správy movitého majetku Mgr. Lada Hlaváčková a referent stavebního oddělení Ivo Fiedler. Spolu se starostou města, zástupci ústeckého kraje, památkáři, restaurátory a dalšími zúčastněnými, zkontrolovali zástupci litoměřického biskupství stav prováděných prací i nově odkryté fresky.

31. října 2017, klášter Čtrnácti svatých pomocníků, Kadaň

Foto: Martin Davídek