Koordinační schůzka k Diecéznímu setkání mládeže

Milena Davídková 25.února 2020

V pondělí 24. února 2020 od 10 hodin proběhla na biskupské rezidenci v Litoměřicích koordinační schůzka k Diecéznímu setkání mládeže s litoměřickým biskupem. Diecézní setkání proběhne, jako každoročně, v pátek a v sobotu před Květnou nedělí tj. 3. - 4. dubna 2020 v Litoměřicích. Mons. Jan Baxant pozval na tuto koordinační schůzku generálního vikáře Mons. Martina Davídka; dále R.D. Mgr. Jozefa Kadlice, který je vedoucím Diecézního centra pro mládež a R.D. Mgr. Jiřího Smolka, jako referenta DCM. Schůzky se zúčastnila také Ing. Veronika Hnátová, jíž je na biskupské kurii tč. svěřeno administrativní zajištění akce, a Antonín Štěpanovský, který bude letošní Diecézní setkání mládeže slovem moderovat. Přítomní seznámili litoměřického biskupa s navrhovaným programem a přípravami, které již delší dobu probíhají. Mons. Jan Baxant upřesnil nejen své představy ohledně tohoto setkání mládeže, ale také jakým směrem by se měli mladí katoličtí křesťané v litoměřické diecézi v budoucnosti ubírat.

 24. února, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Martin Davídek