Koordinační schůzka týkající se víkendového pořadu bohoslužeb

Dominik Faustus 13.března 2020
V pátek 13. března 2020 se v 8 hodin ráno konala v sakristii litoměřické katedrály koordinační schůzka, při které se místní kněží domlouvali ohledně pořadu bohoslužeb v Litoměřicích a nejbližším okolí. Na schůzku přišel také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který důrazně připomněl, že počet účastníků bohoslužeb podle opatření, která přijala vláda, nesmí přesáhnout počtu 30 osob včetně těch, kteří slouží u oltáře. Pokud by počet návštěvníků přesáhl počet 30 osob mohou zájemci navštívit bohoslužby v blízkém okolí. Kromě obvyklých časů byly ještě přidány bohoslužby. Pořad bohoslužeb v neděli 15. března 2020 bude v Litoměřicích a nejbližším okolí následující: v 9.00 v Litoměřicích u Všech svatých, v 10.00 katedrále sv. Štěpána, v 10.15 v Litoměřicích u Všech svatých, v 15.00 ve Velkých Žernosekách, v 15.00 v Počaplech, v 16.00 u sv. Jakuba v Litoměřicích (latinská mše podle misálu z r. 1962) a v 18.00 v Litoměřicích u Všech svatých. Nešpory v katedrále sv. Štěpána v době těchto mimořádných opatření nebudou. Podobným způsobem řeší situaci ohledně bohoslužeb v nejbližších týdnech i další farnosti litoměřické diecéze, které podle svých podmínek a situace, po důkladném zvážení a případné konzultaci s ordinářem, upravují režim v jednotlivých kostelech. V reakci na aktuální situaci: změna programu vyhrazena.


Pátek 13. března 2020, sakristie katedrály sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus