Kostel sv. Mikuláše v Orasicích byl slavnostně otevřen

Jana Michálková 22.listopadu 2016

Kostel sv. Mikuláše v Orasicích na Lounsku byl v sobotu 12. listopadu 2016 po rekonstrukci interiéru slavnostně otevřen a posvěcen. Mše svatá se tu konala po přibližně šedesáti letech.

17612

Památka patřila v regionu k dlouhodobě  vážně ohroženým a byla řadu let uzavřena. Finančně nákladná obnova interiéru probíhala v letech 2012-2016 a zahrnovala tesařskou obnovu stropu, jeho kompletní restaurování a zabezpečení proti případnému zatečení, obnovu omítek stěn a výmalby interiéru. Uskutečnit se mohla za pomoci dotace Ministerstva kultury a spoluúčasti farnosti. Celkové náklady činily více než dva miliony korun, z toho farnost uhradila přibližně čtyři sta tisíc.

Díky této obnově byl zachráněn také ojedinělý dřevěný malovaný strop kostela s výjevy ze života sv. Mikuláše a s námětem sv. Cecílie. Svým malířským námětem je zcela unikátní a prakticky nemá obdoby. Restaurátorské práce zajišťovala firma restaurátorky Jitky Musilové.

Kostel sv. Mikuláše v Orasicích je jedním ze sakrálních objektů severozápadních Čech, kterému hrozilo, že bude zbořen. Podle slov lounského děkana Wernera Horáka by měl být mj. do budoucna prostorem, který by seznamoval návštěvníky s pohnutými osudy sakrálních památek zdejšího regionu a který by poukazoval především na ty kostely, které byly zachráněny před demolicí.

Bohoslužby se tu budou konat příležitostně, začátkem prosince o svátku sv. Mikuláše je zde plánován koncert.

17613

Foto: Bohuslav Weber