Kostel sv. Petra a Pavla ve Volfarticích prošel první etapou oprav

Dominik Faustus 16.ledna 2024

V roce 2023 probíhala první etapa oprav kostela sv. Petra a Pavla ve Volfarticích. V této etapě se podařila oprava fasád věže a západního průčelí kostela včetně fasády sakristie, restaurování kamenných prvků fasády a vitrážového okna západní fasády. Současně byly obnoveny čtyři ciferníky a osazeny nové elektrické hodiny a odbíjení. Kéž se daří postupovat s opravami i v roce 2024 a kostel opět zaskví v plné kráse.

Kostel sv. Petra a Pavla, Volfartice

Foto: Jan Souček