Krásná Lípa, kostel sv. Máří Magdalény

Jana Michálková 24.června 2012

Impozantní dvoumanuálový nástroj firmy Rieger z roku 1901.

Varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Krásné Lípě jsou impozantním nástrojem vypovídajícím o bohatství obce v minulosti. Jádrem varhan je dvoumanuálový nástroj firmy Rieger z roku 1901, který patří k reprezentativním dílům pozdního varhanářského romantismu se zajímavě koncipovanou dispozicí a bohatou možností interpretačního využití.

 

Celkové náklady na restaurování nástroje činí 1 200 tis. Kč.

 

Město Krásná Lípa vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu generální opravy varhan, která probíhá do 7. září 2012. Příspěvky můžete věnovat prostřednictvím sbírkové pokladničky určené pro přijímání příspěvků, která je umístěna v infocentru v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí.
Můžete využít i speciální bankovní účet č. 250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ97 0300 0000 0002 5048 4255 - pro platby ze zahraničí.

Více informací naleznete na www.krasnalipa.cz/index.php?menu=109

 

Kontakt

Římskokatolická farnost Krásná Lípa
Kostelní Vrch 3/10
407 46 Krásná Lípa

Tel.: +420 412 383 260

e-mail: ant.sedlak@seznam.cz

www.farnost-krasna-lipa.cz