Křest a biřmování ve Cvikově

Jana Michálková 1.listopadu 2017

Mše svatá, při níž litoměřický biskup Mons. Jan Baxant uděloval svátost křtu, biřmování a uděloval první sv. přijímání, koncelebrovali J.M. can. Rudolf Repka, farář ve Cvikově, a P. Pavel Maria Mayer OP, děkan v Jablonném v Podještědí, u oltáře přisluhoval trvalý jáhen Milan Mordačik; 26. října 2017, kostel sv. Alžběty, Cvikov

Foto: Zdeněk Nigrín