Křesťané slavili Květnou neděli

Jana Michálková 29.března 2010

Křesťané slavili Květnou neděliŽehnáním ratolestí na nádvoří biskupské rezidence a průvodem do katedrály sv. Štěpána zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Květnou neděli (28. května 2010) a Svatý týden. Křesťané si tím opět připomněli Ježíšův příjezd do Jeruzaléma a symbolicky naznačili, že následují Krista – svého Pána na jeho cestě utrpení, aby dostali podíl na jeho vzkříšení a životě.

 

Bohoslužby v katedrále se účastnil emeritní biskup Mons. Josef Koukl, generální vikář P. Stanislav Přibyl, CSsR, a farář katedrály P. Jiří Hladík, OCr. Biskup upozornil na nebezpečí, které hrozí, pokud budeme považovat události spojené s Kristovým životem za minulost a pokud vůči nim získáme odstup. Zdůraznil, že každá mše, které se účastníme, nejsou vzpomínky na dávné události, nýbrž současnost, kdy jsme přítomni Kristově oběti, současnost, která se nás bezprostředně týká. Naléhavě vyzval, abychom byli vznešenými údy Kristova těla (církve), za něž se nemusí hlava (Kristus) stydět.

 

Květná neděle

z knihy 365 dní s Benediktem XVI., vydalo Karmelitánské nakladatelství, 2009 

V minulosti existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. Kříž mluví o oběti, říkalo se, kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání.

Chceme žít, nic než žít. Nenecháme se omezovat příkazy a zákazy. Chceme bohatství a plnost života - jak lidé říkali a jak říkají dodnes. To všechno zní přesvědčivě a svůdně, je to ale řeč hada, který nás pokouší: „Nenechte se zastrašit. Klidně jezte ze všech stromů zahrady! Květná neděle nám však říká, že právě kříž je velkým „ano, že právě kříž je pravým stromem života. Život nenalezneme tím, že se ho zmocníme, ale tím, že ho budeme dávat. (Homilie, 9. dubna 2006)