Křesťané v ČR: Běženci nejsou čísla

Jana Michálková 8.září 2015

Křesťané v ČR: Běženci nejsou číslaV Katolickém týdeníku č. 37/2015 (8. – 14. září 2015) v článku Aleny Scheinostové „Křesťané v ČR: Běženci nejsou čísla“ hovoří generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl o pomoci běžencům na našem území.

 

„Se zástupci státu jsme se shodli, že nejvhodnější parketou, kde se může do práce na zvládnutí mi­grační vlny zapojit také církev, je integrace osob, které už budou mít vyřešený pobytový status - ať už získají azyl, povolení k dlouhodobému pobytu apod., informoval KT generální vikář litoměřic­ké diecéze P. Stanislav Přibyl. Základním postojem, z nějž by měla vycházet veškerá pomoc, je podle něj schopnost „nevidět běžence jen jako čísla, ale jako lidi s jejich konkrétními osudy. Takový přístup pak také bude k prospěchu v úsilí o zařazení imigrantů do společnosti.

Litoměřické biskupství tomu chce napomoci za­pojením do Státního integračního programu, v je­hož rámci pořídí dvacet až třicet startovacích malometrážních bytů, rozptýlených v běžné zástavbě. Tam se budou moci stěhovat lidé s již vyřízeným po­bytovým statusem. „Nákup bytů chceme financovat z tzv. restitučních náhrad, na bydlení v nich budou navázány sociální služby - pracovní a právní pora­denství a podobně - v gesci Diecézní charity Lito­měřice, popsal P. Přibyl.

 

Celý článek si můžete přečíst v Katolickém týdeníku č. 37 na straně 3