Křesťanské Vánoce

Kristýna Solničková 2.října 2013

Křesťanské VánoceZveme vás k zapojení do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti. Také v letošním roce projekt svým jménem zaštítil Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.

 

V loňském roce se k projektu „Křesťanské Vánoce připojilo na 160 farností a sborů z celé České republiky (22 z litoměřické diecéze), jež prostřednictvím webových stránek www.KrestanskeVanoce.cz nabídly zájemcům během adventu a Vánoc více než 1 000 programů. Projektu se účastní katolická církev a křesťanské církve sdružené v Ekumenické radě církví.

Programem může být např. žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smí­ření, mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jeslič­kové pobožnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na silvestra, žehnání kadidla, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky a besedy. Návštěva programů je umožněna bezplatně.

Přihlašovat se farnosti a sbory mohou již od 1. října 2013 vyplněním elektronické přihlášky, kterou naleznou na www.KrestanskeVanoce.cz pod odkazem Informace a přihlášení. Garantem duchovního rozměru programů je příslušný duchovní správce, jenž může administrací stránek pověřit kontaktní osobu.

 

Připojte se k nám a umožněte tak lidem poznat skutečný smysl Vánoc.