Křesťanské Vánoce 2015

Kristýna Solničková 27.října 2015

Křesťanské Vánoce 2015Zveme vás k zapojení do projektu Křesťanské Vánoce, jehož smyslem je přiblížit duchovní poselství křesťanských Vánoc nejširší veřejnosti.

 

Farnosti, sbory, církevní obce, řády a další křesťanská církevní společenství mají opět možnost prezentovat své adventní a vánoční programy prostřednictvím společných webových stránek www.krestanskevanoce.cz.

 

Do projektu je zapojena katolická církev a křesťanské církve, jež jsou členy Ekumenické rady církví a umožní bezplatně návštěvu kostelů, modliteben a betlémů. Programy není třeba vytvářet nově pro tento účel, jde pouze o nabídku akcí, které běžně v tomto období ve farnosti probíhají - žehnání adventních věnců, roráty, adventní duchovní obnovy, možnost pro svátost smíření, Mikulášské besídky, průvody světla, adventní koncerty, půlnoční bohoslužby, bohoslužby pro děti, živý betlém, vánoční besídky, štěpánská koleda, údaje o termínech otevření kostela pro návštěvu betlémů, vánoční koncerty, jesličkové po-božnosti, žehnání vína, obnova manželských slibů, děkovné bohoslužby na Silvestra, žehnání kadidla, zlata, vody a křídy, tříkrálová koleda, žehnání obydlí, přednášky, besedy apod.

 

Přihlašovat se můžete již nyní vyplněním elektronické přihlášky, kterou naleznete na http://www.krestanskevanoce.cz/index.php?pg=prihlaskakostely Garantem duchovního rozměru programů je příslušný duchovní správce, jenž může administrací stránek pověřit kontaktní osobu.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na koordinátorku pro litoměřickou diecézi:

Ing. Kristýna Solničková, MBA - solnickova@dltm.cz

 

Připojte se a připomeňte lidem skutečný smysl Vánoc.