Křesťanský magazín natáčel v Bohosudově a v Oseku

Milena Davídková 23.dubna 2022

V pátek 22. dubna 2022 se vydal Křesťanský magazín České televize natáčet do Bohosudova a Oseku. V bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné o historii poutního místa promluvil jáhen Mgr. Jiří Breu. O současném duchovním dění na tomto místě pohovořil farář R.D. Michael-Philipp Irmer. Bohosudovské biskupské gymnázium, základní a mateřskou školu pak představila ředitelka Mgr. Bc. Jana Pucharová. Poté se filmaři přesunuli do kláštera Osek, kde je přivítal správce oseckého kláštera MVDr. Jindřich Koska, který Českou televizi následně provedl klášterem a obnoveným opatským kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Na závěr pozval diváky na 18. června 2022, kdy bude kostel slavnostně otevřen pro veřejnost. Kéž návštěva těchto mariánských míst naplní poutníky radostí a získají mnoho milostí, které jim matka Boží Panna Maria vyprosí.

22. dubna 2022, Bohosudov a Osek 

Foto: Martin Davídek