Kříž a ikona Světových dnů mládeže v naší diecézi

Mgr. Petra Přenosilová, Diecézní centrum pro mládež 1.prosince 2014

Kříž a ikona Světových dnů mládeže v naší diecéziVe dnech 3. - 4. prosince 2014 bude po litoměřické diecézi putovat kříž a ikona Světových dnů mládeže. Jejich zastávkami budou Liberec, Litoměřice a Ústí nad Labem.

 

Tento prostý dřevěný kříž věnoval v roce 1984 mladým lidem celého světa papež Jan Pavel II. se slovy: „Ježíšův kříž! Neste ho do světa jako symbol lásky Ježíše Krista, která miluje celé lidstvo. Zvěstujte všem, že pouze v Kristu ukřižovaném a zmrtvýchvstalém je vykoupení a spása.  Kříž své putování po světě začal v Mnichově, odkud byl tajně dovezen do Prahy ke kardinálu Františku Tomáškovi, aby symbolicky spojil mládež východu a západu. Kříž doprovází všechny Světové dny mládeže. Je krásnou tradicí, že rok před světovým setkáním mládeže putuje po farnostech hostitelské země a mladí lidé se okolo něj shromažďují k modlitbě. Během Světového dne mládeže na Květnou neděli 2003, který se konal v roce růžence, papež Jan Pavel II. přidal ke kříži ještě mariánskou ikonu Salus Populi Romani. Od té doby putuje kříž a ikona společně.

 

Naší diecézí putoval kříž SDM v roce 2002 (tehdy ještě bez ikony).

 

Program

 

středa 3. 12. 2014 - LIBEREC

18:00 studentská mše svatá v kostele sv. Kříže

19:00 modlitba chval

 

čtvrtek 4. 12. 2014 - LITOMĚŘICE, ÚSTÍ NAD LABEM

10:00 formační setkání kněží a jáhnů - mše svatá v kapli Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích

 

16:30 bohoslužba v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem

17:00 křížová cesta okolo kostela

18:00 studentská mše svatá

18:50 mariánská bohoslužba u ikony SDM

19:15 předpokládaný konec programu

 

Plakát.jpg

https://krakov2016.signaly.cz/rubrika/putovani-krize