Křížová cesta na Ostrém na Velký pátek 2020

Dominik Faustus 10.dubna 2020
I když v letošním roce 2020 na Velký pátek nebyla možná společná modlitba Křížové cesty s litoměřickým biskupem na Ostrém u Úštěku, přesto jednotlivci vyrazili se pomodlit k výklenkovým kapličkách venkovních zastavení, kde mohli rozjímat o spásonosném utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Letošní neveřejný charakter této modlitby není překážkou tomu, že by člověk nemohl prohloubit svůj vztah k trpícímu Spasiteli lidského pokolení a zauvažovat také nad svým životem. Všem, kdo si vykonali na různých místech pobožnost Křížové cesty, lze pogratulovat, neboť využili tento čas pokání a rozjímání ku prospěchu své duše.


Sobota 10. dubna 2020, Křížová cesta Ostré u Úštěku

Foto: Dominik Faustus