Křížová cesta se skauty v Bohušovicích a uctívání Kříže v Doksanech

Milena Davídková 16.dubna 2022

Na Velký pátek 2022 uspořádali skauti pobožnost Křížové cesty z Bohušovic nad Ohří do Doksan. Při velkopátečních obřadech v klášterním kostele sester premonstrátek pak společně uctili svatý Kříž.

15. dubna 2022, Bohušovice nad Ohří, Doksany

 

Foto a video: archiv farnosti