Křížová cesta v Chlumci 2017

Jana Michálková 27.března 2017

Třetím rokem se v postní době v Chlumci u Ústí nad Labem konala pobožnost křížové cesty. Letos účastníci procházeli její zastavení v neděli 26. března 2017.

Křížová cesta v Chlumci vede od kostela sv. Havla z centra města na Horku, k přibližně půl kilometru vzdálené kapli Nejsvětější Trojice. Ústecký farní vikář R.D. Jiří Smolek každé z jejích čtrnácti zastavení doprovázel zamyšleními zesnulého Miloslava kardinála Vlka o smrti a zmrtvýchvstání Krista. Nápad procházet zdejší křížovou cestu vznikl před třemi lety, na její přípravě se vedle farnosti velkou měrou podílí město Chlumec. To při významných událostech a výročích umísťuje do výklenkových kapliček malované výjevy z Kristova života na dřevěných deskách a připravuje vzácnou barokní kapli pro setkání. Pobožnost  křížové cesty byla spojena se mší svatou, která je v Chlumci sloužena jednou za 14 dní.

Kaple Nejsvětější Trojice je významnou sakrální barokní stavbou. Její vnitřní prostor je zdoben nástěnnými freskami z roku 1691 ilustrujícími Te Deum. Pod kaplí se nachází rodinná hrobka hrabat Westphalen - Fürstenberg.

Fotogalerie k článku: Křížová cesta v Chlumci