Křížová cesta v Lobendavě

Dominik Faustus 26.března 2023

Neděle 26. března 2023, Lobendava 

Foto: archiv farnosti