Křížové cesty v době postní v litoměřické diecézi

Dominik Faustus 9.března 2020
V době postní se modlí v mnoha farnostech litoměřické diecéze modlitbu Křížové cesty. Přiložené fotografie ukazují jednu takovou modlitbu, a to konkrétně ve farnosti Třebenice v kostele Narození Panny Marie, před nedělní mší svatou o 2. neděli postní v roce 2020. Všem, kteří usilují v této svatopostní době o přiblížení se ke Kristu, který se za nás obětoval na kříži, ať dá Bůh k tomu mnoho svých milostí.


Neděle 8. března 2020, kostel Narození Panny Marie, Třebenice

Foto: Martin Davídek