Křtiny a sňatek po letech v Lindavě

Dominik Faustus 28.června 2023

V pátek 23. června 2023 se v kostele sv. Petra a Pavla v Lindavě u Cvikova konala významná událost. Po 47 letech, se zde konala svatba a po 33 letech křtiny. Při mši svaté místní farář a českolipský okrskový vikář P. Rudolf Repka pokřtil snoubence a jejich děti, poté následoval církevní sňatek. Blahopřejeme rodině a přejeme hodně štěstí na nové cestě životem.

Pátek 23. června 2023, kostel sv. Petra a Pavla, Lindava

 Foto: Zdeněk Nigrin