Kurie se při zádušní mši rozloučila s panem Jaroslavem Puldou

Dominik Faustus 29.dubna 2021

Ve středu 28. dubna 2021 při zádušní mši v litoměřické katedrále, kterou sloužil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, se rozloučili koncelebrující kněží a pracovníci biskupské kurie se svým dlouholetým kolegou panem Jaroslavem Puldou. Kromě pracovníků litoměřického biskupství přišla i nejbližší rodina a řada jeho přátel. Na závěr mše svaté promluvil o svém otci také Vojtěch Pulda, který poděkoval přítomným jménem rodiny. Naše spojení s ním ať dál pokračuje ve společenství svatých.

Středa 28. dubna 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus