Květen – měsíc Panny Marie

Milena Davídková 2.května 2018

V měsíci květnu jsou v mnoha společenstvích římskokatolické církve oblíbené májové mariánské pobožnosti. Jejich původ je možné vysledovat již ve středověku, kdy se pojí právě s květnem. Rozmach těchto pobožností nastal pak v 17. století a ustálil se na konci 19. století do podoby každodenního slavení po celý květen. Obyčejně se tyto májové pobožnosti, patřící k lidové tradici, konají ve večerních hodinách před sochou Panny Marie či vyzdobeným oltářem. Formy slavení těchto mariánských pobožností jsou různé. Velice často při nich zaznívají mariánské litanie, písně, modlitby či duchovní četba se zaměřením na Pannu Marii. Protože se květen z části překrývá s velikonočním obdobím, Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v Direktáři o lidové zbožnosti a liturgii doporučuje, aby se tímto druhem pobožnosti více osvětlovala účast Panny Marie na velikonočních a letničních událostech. Májovou pobožnost je možné také konat mimo prostor kostela či kaple, např. u venkovních soch Panny Marie, u Božích muk či na jiných vhodných důstojných místech.

Zdroj:
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti: Direktář o lidové zbožnosti a liturgii. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.
Adolf Adam: Liturgický rok; historický vývoj a současná praxe. Praha: Vyšehrad, 1998.

32279

Foto: Martin Davídek