Květen 2019

Milena Davídková 3.května 2019


Eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání

Pátek 3. května 2019, 19.30 hodin
DOKSANY

Klášterní kostel Narození Panny Marie, 19.30 hodin. Každý první pátek v měsíci se v klášterním kostele v Doksanech koná eucharistická pouť za kněžská a řeholní povolání. Od 19.30 hodin modlitba růžence, ve 20.00 hodin mše svatá, poté adorace, eucharistický průvod a svátostné požehnání.

Mezinárodní pouť smíření

Sobota 11. května 2019, 10.30 hodin
HEJNICE

Mezinárodní pouť smíření Panny Marie, Prostřednice všech milostí, 10.30 hodin, Hejnice. Římskokatolická farnost Hejnice (Klášter Hejnice) srdečně zvou poutníky z Čech, Saska a Dolního Slezska na poutní slavnost v Hejnicích. Hlavním celebrantem bude Mons. Anton M. Otte, emeritní probošt Vyšehradské kapituly Praha. Po mši jsou poutníci zváni na občerstvení v klášteře.


Poutní mše svatá ke cti Panny Marie

Pondělí 13. května 2019, 16.00 hodin
MARIÁNSKÉ RADČICE

Poutní kostel Panny Marie Bolestné, 16.00 hodin.


XV. Pěší pouť Praha - Jeníkov k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry

Středa 22. května 2019  – neděle 26. května 2019

Program: středa 22. 5 - úvodní mariánská pobožnost v 19.00 hodin u chrámu svatého Víta v Praze, čtvrtek 23. 5. - sraz v 7.00 hodin před Loretou pro ty, kteří by se z Prahy chtěli přidat, nocleh v obci Nelahozeves (cca 40 km), pátek 24. 5. nocleh v obci Libochovice (cca 30 km), sobota 25. 5. - nocleh v obci Kostomlaty (cca 30 km), neděle 26. 5. - cca 13.00 hodin poutní mše svatá v Jeníkově (cca 13 km) oběd a zakončení


Hejnická poutní mše svatá – Svátek Navštívení Panny Marie

Neděle 26. května 2019, 9.00 hodin
HEJNICE

Basilika Navštívení Panny Marie v Hejnicích. První svaté přijímání dětí.


Pravidelné sobotní celonoční adorace – mariánsky laděný modlitební program

Každou sobotu, od 19.30 hodin
KŘEŠICE U LITOMĚŘIC

Kostel sv. Matouše

Společenství z Křešic u Litoměřic spolu s místním duchovním správcem P. Jaroslavem Střížem zve všechny, kdo chtějí adorovat a prožívat mariánsky laděný modlitební program na pravidelné sobotní celonoční adorace, které se konají každou sobotu od 19.30 do ranních hodin.

Chcete-li také zařadit vaši pouť či slavnost do tohoto seznamu, napište prosím informaci o místě a času (programu) na email: zdislava@dltm.cz